PIRMAKURSIŲ FIESTA - "ROBOT ON A ROCKET RIDE"!!!


Vilniuje spalio 28-29 dienos žada būti įspūdingos ne vien dėl VU fizikos ir filologijos besiblaškančių pirmakursių sostinės gatvėse, bet ir dėl labiausiai pašėlusios vakarinės dalies.

Filologai suvienijo jėgas su išradingaisiais fizikais ir nusprendė padaryti, kas tik jiems vieniems, įminus daugelį Visatos paslapčių, tapo įmanoma – visai spalio 29 dienos nakčiai „Havana Social Club“ apgyvendinti siaučiančiais pirmakursiais robotukais! Žadamas galingas besilinksminančiųjų sprogimas, nes atmosferą kaitins tik robotiškai didžius džiaugsmus patyrę geriausieji.Jų dislokacija prasideda nuo 21:00.


Live salė: „BIX“, „Freaks on Floor“, „Saint Oil Sand“, „Naktinė Pufaika“, „Serum“, „Dot“.


DJ salė: „Golden Parazyth“, „Few Nolder“, „The Sneekers“, „Uncle Roll“, „Split Pulse“, Shimas.


Restoranas: Driezhas, „Antikvariniai Kašpirovskio Dantys“, „3 Mūzos“, „Seta & Tikki“.


Vj: Rüt Rüt.


Pasakiškos linksmybės vyks ne tik klubo patalpose. Žadami netikėto masto performansai, išaukštinantys šokio meno vientisumo bei azotinių skysčių, lazerių jėgas. Taip pat įvairūs susipažinimo ir bendravimo džiaugsmai.


Mini kaina už robotiškai žavingiausią metų re(n)ginį – 25Lt, su skrajute 20Lt.

!!!FUX'Ų KRIKŠTYNOS'09 arba Robot On A Rocket Ride!!!Dalyvavimas būtinas.
Jei nedalyvauji - nesi.
Jei dalyvauji - patvirtini savo egzistenciją.
Tiesiog tai nerašytas 11-tasis Dievo įsakymas - šventę fukso švęsk.

Spalio 29 diena fukso mintyse turėtų būti apibraukta raudona spalva kaip neišvengiamas įvykis, pakeisiantis jo egzistavimo kokybę. O ji turėtų ženkliai pagerėti.
Tapsi studentu. Teisėtu.


Su filologais į taktą trepsės gerbiami kolegos fizikai.Jau greitai...

Ar žinai, filologe, kas TU?

Gaila, kad pasitaiko tokių studentų, kurie mano, jog filologija yra lengviausia specialybė. Tad stoja į ją. Ir įstoja. Tokių reikia saugotis, mat tokios personos retai pasižymi mąstymo individualumu ar kalbiniais sugebėjimais. Tepasižymi stereotipiniu mąstymu.

Kokios perspektyvos, tapus filologu (geru)?

Filologai dirba kalbos, literatūros ir tautosakos srityse: tiria jų kilmę, struktūrą ir raidą, dėsto kalbos ir literatūros dalykus mokymo įstaigose, redaguoja spausdinimui parengtus tekstus ir pan.
Filologijos specialistai pagal pasirinktą kalbą yra skirstomi į lietuvių, rusų, lenkų, anglų, vokiečių ir kitų kalbų filologus.
Mokslinį darbą dirbantys filologai gilinasi į pasirinktą kalbą arba literatūrą, rašo mokslinius veikalus, straipsnius, disertacijas. Vienas kitas tampa bibliotekininku, archyvaru, muziejininku. Nemažai filologų specializuojasi kalbotyros srityje. Nagrinėdami pasirinktos kalbos raidą, jie tiria žodžių, gramatinių ir kalbinių formų kilmę bei evoliuciją, rengia kalbos gramatikos sistemas ir žodynus, tyrinėja šiomis kalbomis sukurtą literatūrą, jos istorinę raidą ir šių laikų literatūros ypatybes.
Pagrindinė filologų veiklos funkcija yra kalbos ir literatūros mokymas. Daugiausia filologijos specialistų dirba kalbų mokytojais ir dėstytojais vidurinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose.
Dar viena jų veiklos sritis – leidyba: čia dirba redaktoriai, korektoriai, stilistai. Tai knygų leidyklų, laikraščių ir žurnalų, radijo ir televizijos redakcijų darbuotojai.
Labai svarbu gebėjimas bendrauti, puikūs kalbiniai gebėjimai, žodžio jutimas (įgimta savybė), pedagoginiai gebėjimai, gebėjimas dirbti kompiuteriu.Tad ar žinai, kas Tu?

Epas apie šių dienų SA didvyrius arba Infokomo susirinkimas

Filfsiada


FilF SA nupasakok, Mūza, ką veikia diena iš dienos ten

Soc-akadem‘as, Freetim‘as, Rinkodara turtingoji,

Infokom‘as Matinio, kuris čia vadas nuo šįmet.

Dzeuse Kronide, į tave aš kreipiuos tuo pačiu:

Noriu tavęs paprašyt ir meldžiu, kad laimėjimusm siųstum

Mūsų karaliui šauniam, gudragalviui išminčiui Antanui.

Dargi užleiski santarvę mūsų agorai,

Narsiai kad veikti galėtų drąsiems filologams studentams.

Atsiunčia tėvas visų, griausmavaldis Dzeusas Krinodas

Ištarmę šitą, kurią atgabeno man iš Dodonės

Lietūs, perkūnijos, žaibai ir vėjai galingi.

Dainuoja ši ištarmė man praeitį, dabartį, ateitį:

Infokom‘o gi narės, tiek naujos, tiek senos

Susirinkusios tądien šešies, septintas gi Matas šaunus,

Kurs mokė visas ir visus Tunak‘ą šokant aukoti

Hekatombes puikias, savo kūną ir sielą pašvenčiant,

Galingiesiems dievams Olimpiečiams, Gajos vaikaičiams.

Elena (ir grožiu, ir vardu Pario meilužei

Nenusileidžia, kurią jam Venera dovanojo)

Sėdėjo palinkus arti Matinio ir dėjos į galvą

Kur ir ką kaip paspaust, kad užduotį sunkią

Įveikti galėtų lengviausiai. Kitu vardu, bet garbiu,

Dažnai net dar šaunesniu, vadina ją kartais herojai –

Kasablanka jinai nuo tada, kai nenusijuokt

Nesusivaldė jinai rimto žaidimo kovoj.

Sėdėjo visai šalia jos Monika garbiniuotgalvė.

Kojai pagijus, kai ją baisus Kiklopas sulaužė,

Stojo į FilF SA gretas ir pareigą uoliai atliko:

Facebook‘o grupę ji gavo tvarkyti nedelsiant,

Kad galėtų kuo plačiau filologo žodį paplatint.

Nesivaržė jinai ir jegų savų netausojo-

Per du komitetus ji lakstė netgi kas dieną.

Su ja kartu iš to pačio laivo išlipo ir Justė

Atplaukus toli iš Heladės, kur buvo jinai kaip princesė.

Nes motiną didžią turėjo, kuri savo miesto pirklius

Ir svečiu net geriau pažinojo,

Todėl savo dukterį siuntė, Atėnei Paladei paliepus,

Kad pagelbėt galėtų aukšta padėtimi

Ir gudrumu, kurio turėjo į valiai.

Dargi Dovilė čionai, jau kovų tokių ir darbų

Patyrus anksčiau, it žuvis vandenyne

Ji plaukiojo nestodama ir buvo pirmoji,

Apsiėmus tvarkyti www.filfsa.lt.

Eglė plačiaspyglė, Gabija deivių siųstoji

Jau nebe fux‘ės seniai ir žinančios taisykles

Sau ėmė darbų naujų bei skirstyt naujiesiems nariams,

Kad be darbo neliktų – tinginiauti niekam negalima.

Įsivyrauja tyla ir galvojau, kad jau

Visa, ką Dzeusas griausmvaldis bus šiądien man siuntęs,

Bet prabilo ir vėl garsiu aidu ataidėdams:

„Noriu pasveikint jus, kad nuo širdies atlapos

Dirbat ir nesiskundžiat – tai garantuos jums sėkmę didžiausią.

Ir nepamirškite, kad žingsnyje kiekviename

Jus lydi dievai galingieji, ir nepamirškite dar,

Kad aukas švenčiausias nuliet privalu.

Filologų užgaidos
Kažkas nori į Harvardą,
o kažkam reikia tik padėvėto
dviračio...

Kūrybinis patosas jauniesiems kūrėjams


Studentas privalo būti pastabus. Kaip smalsioji Alisa iš L.Kerolio nuostabiosios knygos. Kitaip jis nėra tikras studentas.


O ypač filologas, mat gali praleisti labai daug svarbių dalykų savo gyvenime. Pastabumai esti įvairūs. Pastebėti lietų ir nepamiršti skėčio, apsimuturiuoti močiutės megztu raudonsiūliu šaliku (auditorijose šalta - brrr!), nešiotis mažą termosiuką, mat arbata be cukraus pas istorikus kainuoja net 1 litą, džiaugtis rudens vėsiai gaiviais rytais... Įkvėpimas lanko visur, kur bepasisuksi.
Bet...
Ar matei plakatus, kurie kviečia savo kūrybiniu talentu įsilieti į rudens poezijos paletę?

Jei nematei, greičiau suskubk dairytis į stendus ir LCD ekraną, esantį šalia Donelaičio skaityklos, mat Tavęs ten laukia beprotiškai bei gyvybiškai svarbi informacija.

Jei vis dėlto nuo knygų tunto, tampomo kas dieną, nebegali pakelti nosies, Riešutas mielai pasidalints savo pastabumu. :) Šit ką kūrybinio patoso prislėgti žmonės privalo žinoti:
"Dėmesio! Lapkričio mėnesį Vilniaus universiteto filologijos fakultete įvyks kasmetinis Filologijos ruduo - konkursas, skirtas pristatyti savo literatūrinę kūrybą. Kviečiame visus jaunus rašančius žmones siųsti:
  • trumpąją prozą (iki 4 puslapių);
  • poeziją (3-5 eilėraščiai)
  • ar kitos meninės formos/žanro nedidelės apimties literatūrinius kūrinius
el. pašto adresu - Filologijosruduo@filfsa.lt iki 2009 metų spalio 21 dienos.
Filologijos rudens organizatoriai perduos Jūsų darbus atrinkti kompetetingai komisijai. Atrinkti dalyviai bus pakviesti skaityti savo kūrybą Filologų rudens metu. Apie rezultatus atrinktiems dalyviams bus pranešta tuo pačiu el. pašto adresu, iš kurio siuntėte darbus.
Savo laiške nurodykite vardą, pavardę. Lauksime visų Filologų rudeny ir švęsime kūrybos šventę kartu!"

Perskaitei? Skaityk dar kartą, įsidėmėk ir bėk prie stalčių, - juk tikrai juose laikai išminties perlų. :)


Nepražiopsok datos!


Vienas didžiausių gyvenimo malonumų - WC

Kokios vietos per pusvalandį trunkančią pertrauką tampa populiariausios filologyne? Na, taip, skaityklos... Donelaitis, Slavų, Užsienio kalbų... Erdvė aplink kavos aparatą... Lauko rūkomieji ir būtinai prie užašo „Čia nerūkoma“...Neveikiančio fontano apylinkės... Morgas... ir... tualetai! Ypač su tokio pobūdžio paveiksliuku ant durų -->>Laisvas, greitas judėjimas tualetuose svarbus, turbūt visgi "nusilengvinti" nebūna vienintelis bei pagrindinis pertraukos tikslas, todėl pravartu žinoti visas tam skirtas vieteles bei padėtį jose. Tokio pobūdžio traukos centrai yra pasukus į dešinę nuo kavos aparato prie Donelaičio skaityklos, S.Daukanto kiemelyje prie Domus Philologiae, Didžiajame kieme, kuris atsirado dėl labai gausių ir dažnų turistų srautų (studentui patogumai nereikalingi) bei Morgo rūsiai.


S.Daukanto kiemelyje esantis tualetas, visų pirma, išsiskiria tuo, kad yra priešais šiukšlių konteinerius, kurie skleidžia nekokį kvapą ir yra pats mažiausias - čia vienu metu (įprastai naudojantis!) apsitarnauja du filologai/filologės. Tačiau, jei ir užsuka koks filologAS, filologĖS jį nulydi keistai kreivu žvilgsniu. Tarsi vyrai, kurių ir taip negausūs miškai, neturi šlapimo pūslių. Šis tualetas yra skirtams tiems, kurie mėgsta jaukumą ir nuošalumą.

Netoliese kavos aparato esantys tualetai, atrodo, neretai pritraukia tiek filologių, kiek nesutalpintum Žalgirio stadione. Turbūt vienintelė priežastis, kodėl jos būtent užsuka čia, o ne į kitus likusius, yra šių tualetų lokacija. Žinoma, daugiausia laiko užima prasistūmimas alkūnėmis per ištroškusius cafe-late, tačiau visgi jo geografinės koordinatės turbūt patraukliausios.Didžiajame kieme yra prašmatniausias, įstabiausias studento matytas tualetas. Beje, ir naujausias. Čia visada yra tualetinio popieriaus, šiltas vanduo liejasi laisvai, karšto oro pūstukai maloniai džiovina ir šildo rankas ar ką tik reikia. Prašmatnumo labai prideda kur ne kur paliktos senos freskos. Dar ne visi žino šį naują filologų traukos tašką, judėjimas vyksta gan laisvai, tačiau, jei ir sužinotų greitu metu, kaži ar nebūtų pradedami imti pinigai, mat šio tualeto paskirtis patenkinti turistų poreikius, kadangi ne taip seniai turistai turėjo tenkintis ne visada popieriaus turinčiu tualetu, esančiu prie Donelaičio skaityklos ir stovėti kartu su studentėmis eilutėse.
Apžvelgus visus WC, belieka išsirinkti tam tikram momentui tinkantį bei labiausiai tenkinantį riešuto poreikius WC ir greitai apsitarnavus vėl eiti išgerti kavos/arbatos, paplepėti su grupiokais ar pašokti tunak tunak... :)


Trumpų eilių!

Let's get it started!Taigi taigi, besibaigiant pirmajam naujųjų mokslo metų mėnesiui, Filologijos fakulteto Studentų Atstovybė nieko nelaukusi kibo į darbą. Visuotiniame FilFS‘os susirinkime pasirodė neregėtai didelis skaičius fux‘ų, trokštančių išmokti tinkamai atstovauti savo kolegoms. Kiekvienas turėjo užsirašyti į jį dominantį komitetą (rinktis buvo galima iš įvairias sferas apimančių komitetų - Socialinio-Akademinio, Laisvalaikio, Rinkodaros ir Informacinio).

Pirmieji šį pirmadienį posėdžiauti pradėjo Socialinis-Akademinis komitetas, trečiadienį - Laisvalaikio bei Rinkodaros komitetų nariai, o štai ketvirtadienį - Informacinis.
Bet šį kartą įspūdžiai iš gausiausio susirinkimo - Laisvalaikio ir Rinkodaros. Ir senbuviai, ir naujokai sugužėjo į jaukiąją FilFS‘os būstinę prie
arbatos puodelio aptarti reikalų. Gerai, būkime atviri, gal ir ne sugužėjo, o atslinko, mat po penkių paskaitų daugeliui buvo gana sunku išspausti šypseną. Tačiau prakalbus apie artėjančias šventes nuotaika kaip mat pasitaisė (ne veltui susirinkimas vyko po Rugsėjo 1-sios eisenos plakatu, skelbiančiu: „Mes norim šventę švęst!“). Žavi, kaip ir priklauso filologynui, itin moteriška kompanija aptarė, o nežinančioms papasakojo viską apie „Filologų rudenį“, kasmetinį „Rudens pokerį“ ir „Filologų naktis“.Po viso to sekė ne tokia maloni susirinkimo akimirka – teko pripažinti, kad visiems šiems planams įvykdyti labai trūksta rėmėjų (krizė visgi). Draugiškai buvo pasipiktinta tuo, kad, paskambinus į įmones tartis dėl paramos, dažnai at(si)sakymas skambėdavo maždaug taip: „O kam gi jūs, filologai, reikalingi?“. Šis klausimas, mielieji, tolygus tam paprastam retoriniam sušukimui – moki žodį, žinai kelią! Nepaisant šių mažų žmonių tamsybių egzistavimo, nuotaiką praskaidrino sparnuotoji dekano frazė: „Filologams visos durys atviros.“ Šia linksma gaida užbaigusios susirinkimą atstovybininkės ir išsiskirstė, kupinos entuziazmo pradėti naujus darbus (o jų bus apstu!).

Krizės/lietūs/sniegai/žaibai ir kitokie krituliai nepastos kelio naujųjų tikslų įgyvendinimui. Juk negali nukabinti nosies, jei nori būti kietas riešutas, ar ne? :)